Skip to main content
European citizens’ panels
Európai polgári vitacsoportok

A civil társadalmi szerepvállalás új korszaka

21 ajánlás – hogy a külföldi tanulás mindenki számára lehetővé váljon

 

Mit értünk európai polgári vitacsoportok alatt?

Már lezárult vitacsoportok

Food waste

Milyen intézkedéseket kellene hozniuk az uniós tagállamoknak, az élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek, a fogyasztóknak, valamint a magán- és a közszféra más érdekelt feleinek, hogy csökkenjen az élelmiszer-pazarlás?

Virtual worlds

Milyen jövőkép, elvek és intézkedések mentén kell kialakítanunk a virtuális világokat, hogy azok a lehető legjobbak és legméltányosabbak legyenek?

Learning Mobility

How can we make opportunities for learning mobility a reality for everyone?

Fókuszban

Hogyan működik a polgári vitacsoport?

 1. 1. szakasz
  Ötletelés

  Az első ülésszak célja az volt, hogy a vitacsoport ötleteket fogalmazzon meg, majd témakörök szerint csoportosítsa azokat a koncepciókat, amelyeket a polgárok a legígéretesebbnek tartottak a következő ülésszakokon folytatandó további megbeszélésekhez.

 2. 2. ülésszak
  Felülvizsgálat és tökéletesítés

  Ennek az ülésszaknak az a célja, hogy a vitacsoport résztvevői az első ülésszakon elfogadott koncepciókra támaszkodva előzetesen megfogalmazzák ajánlásaikat. Egy összetett kölcsönös értékelési folyamat keretében a polgárok munkacsoportokat alkotva felülvizsgálják egymás javaslatait és megállapításait, és egymás ötleteire építve továbbfejlesztik elképzeléseiket. Ennek az együttműködésnek a gyümölcseként a vitacsoport a záró ülésszakon kidolgozza végső ajánlásait.

 3. Záró ülésszak
  Következtetés

  Az utolsó ülésszak alkalmával a vitacsoport az ajánlásaival együtt a megbeszélések következtetéseit is benyújtja az Európai Bizottságnak. A következtetések és az ajánlások a vonatkozó javaslatok kidolgozását hivatottak segíteni.

Hogyan választják ki a vitacsoportok tagjait?

A Bizottság összesen mintegy 150 polgártválaszt ki véletlenszerűen a 27 tagállamból.

A vitacsoportok összetétele tükrözi az EU sokszínűségét lakóhely (vidék/város), nem, életkor, iskolai végzettség és társadalmi-gazdasági háttér tekintetében.

A résztvevők egyharmada fiatal (16–25 év közötti személy).

A polgári vitacsoportok tagjai véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra. A toborzók a potenciális résztvevőkkel telefonon veszik fel a kapcsolatot. Ehhez véletlenszerű kiválasztást végző eszközök révén állítanak össze egy listát működő (mobil- vagy vezetékes) telefonszámokból. Ez a biztosítéka annak, hogy a kiválasztás reprezentatív legyen, és hogy a vitacsoportok a lehető leghűbben tükrözzék az EU szociodemográfiai összetételét.

A toborzáshoz az alábbi forrásokból származó adatok kerülnek felhasználásra:

 • Eurobarométer, az Európai Unió éves közvélemény-kutatásra szolgáló eszköze, valamint
 • az Eurostat, az EU statisztikai hivatala.

Kvótarendszer biztosítja, hogy a vitacsoport a nemek szempontjából is kiegyensúlyozott legyen, az életkori összetétel tekintetében pedig előfeltétel, hogy a vitacsoportok egyharmadát 16–25 év közötti fiatalok tegyék ki. A vitacsoportok tagjainak kiválasztása során az alábbi szociodemográfiai jellemzőket vesszük még figyelembe:

 • iskolai végzettség;
 • lakóhely;
 • foglalkozás.

Az egyes tagállamokból az adott ország népességének arányában toborzunk résztvevőket, és a különböző csoportok tekintetében is az arányos képviselet elvét követjük. Kevesebb résztvevőt adó kisebb országok esetében az egyes kategóriák részarányát vitacsoportokon átívelően biztosítjuk, így garantálva a kisebb országok megfelelő képviseletét.

Minden vitacsoport esetében külön kiválasztási eljárást szervezünk.

Annak érdekében, hogy a megbeszélések során a lehető legtöbb nézőpont és vélemény kerüljön kifejezésre, és élénk, előremutató viták alakuljanak ki, elengedhetetlen, hogy a vitacsoportok összetétele tükrözze az EU népességének sokszínűségét.