Skip to main content
European citizens’ panels
Evropski državljanski forumi

Nova faza državljanske udeležbe

21 priporočil, kako lahko priložnosti za učenje v tujini postanejo dostopne vsem

 

Kaj so evropski državljanski forumi?

Zaključeni forumi

Food waste

Katere ukrepe bi morali sprejeti države članice EU, akterji v verigi preskrbe s hrano, državljani in državljanke ter drugi zasebni in javni deležniki, da bi okrepili prizadevanja za zmanjšanje živilskih odpadkov?

Virtual worlds

Katere vizije, načela in ukrepi bi morali usmerjati razvoj zaželenih in pravičnih virtualnih svetov?

Learning Mobility

How can we make opportunities for learning mobility a reality for everyone?

V žarišču

Kako deluje državljanski forum?

 1. Prvo zasedanje
  Oblikovanje zamisli

  Cilj prvega zasedanja je oblikovati zamisli in sklope pristopov, ki se državljankam in državljanom zdijo najbolj obetavni za nadaljnjo razpravo na naslednjih zasedanjih.

 2. Drugo zasedanje
  Pregled in izpopolnitev

  Cilj tega zasedanja je nadgraditi pristope, dogovorjene na prvem zasedanju, ter pripraviti prva priporočila državljank in državljanov. Državljani in državljanke v delovni skupini postopoma medsebojno pregledujejo in nadgrajujejo delo ter tako prispevajo k zamislim. Te so podlaga za oblikovanje končnih priporočil foruma na zaključnem zasedanju.

 3. Zaključno zasedanje
  Zaključek

  Na zaključnem zasedanju se razprave strnejo, sklepne ugotovitve pa se skupaj s priporočili foruma predložijo Evropski komisiji kot del svežnja, priloženega zadevnim predlogom.

Kako so državljani in državljanke izbrani?

Približno 150 državljanov in državljank iz 27 držav članic je izbranih naključno

Upošteva se raznolikost EU – glede na geografsko lokacijo (mesto/podeželje), spol, starost, izobrazbo, socialno-ekonomsko ozadje

Tretjina udeležencev je mladih (16–25 let)

Udeleženci in udeleženke nove generacije državljanskih forumov so izbrani naključno. Potencialne udeležence pokličemo po telefonu, za pridobitev naključno izbranih, veljavnih telefonskih številk (vključno z mobilnimi in fiksnimi) pa se uporabljajo posebna orodja. Tako je mogoče oblikovati raznoliko in reprezentativno skupino. Da bi forumi v največji možni meri odražali socialno-demografsko sestavo EU, postopek zagotavlja reprezentativnost izbora.

Za izbor se uporabljajo podatki iz naslednjih virov:

Sistem kvot zagotavlja uravnoteženo zastopanost spolov v forumu in določa, da mladi v starosti od 16 do 25 let predstavljajo tretjino foruma. Druge socialno-demografske značilnosti, ki jih upoštevamo, se nanašajo na:

 • raven izobrazbe
 • geografsko lokacijo
 • poklic

Udeleženci iz vsake države članice so izbrani sorazmerno s številom prebivalstva te države članice, pri čemer se zagotovi tudi sorazmerna zastopanost različnih skupin. Pri manjših državah z manj udeleženci so te skupine porazdeljene v posamezne forume, tako da so tudi manjše države primerno zastopane.

Postopek izbora se za vsak nov forum v celoti izvede znova.

Reprezentativni in raznoliki forumi so bistveni za spodbujanje živahnih razprav in zagotavljanje, da te razprave odražajo najrazličnejše poglede in mnenja.